Medische Winkler Prins

cover Winkler Prins Medisch handboek

Hoofdstuk Medische behandelwijzen

Het Medisch handboek Winkler Prins brengt informatie over gezondheid en gezondheidszorg.

Winkler Prins Medisch handboek – Vlaamse editie
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, 2007
ISBN 978 90 274 4742 5